Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της AEGEE-Athina, εκτελεστικό όργανο της οργάνωσης, εκλέγεται κάθε Οκτώβριο για ετήσια θητεία & αποτελείται μέλη, τα οποία αναλαμβάνουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Σύμφωνα με το Καταστατικό ορίζονται υποχρεωτικά τρεις θέσεις, αυτή του Προέδρου, του Ταμία & του Γραμματέα.

Διοικητικό Συμβούλιο 2018

 

 

Πρόεδρος

Ειρήνη Κυριακίδη

Email: e.kyriakidi@aegee-athina.gr

 

 

Γενικός Γραμματέας

Ελεύθεριος Μπάτας

Email: e.batas@aegee-athina.gr

 

 

 

Οικονομικός Διευθυντής

Γεώργιος Γιαλός

Email: g.gialos@aegee-athina.gr

 

 

 

 

Αντιπρόεδρος & Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ιφιγένεια Σιδέρη

Email: i.sideri@aegee-athina.gr

 

 

 

Υπεύθυνος Τεχνολογίας Πληροφοριών

Ανδρέας Βουκελάτος

Email: a.voukelatos@aegee-athina.gr

 

 

Coordinators των Working Groups

 

Υπεύθυνη Εξωτερικών Σχέσεων

Εφραιμία-Ελένη Αθανασοπούλου

external.relations@aegee-athina.gr

 

 

 

Υπεύθυνη Δημόσιων Σχέσεων

Ελένη Νερομυλιώτη

public.relations@aegee-athina.gr

 

 

Προηγούμενα ΔΣ και επίτιμα μέλη